برکو صنعت غول روتاری|روتور جوینت در ایران با در دست داشتن دانش فنی و استخدام نفرات برگزیده و خبره توانسته است خیلی از تکنولوژی های روز دنیا را ازآن خود کند و بهترین قسمت مدیریتی کار داشتن و به نحوی انتخاب بهترینها در صنعت به عنوان پیمانکار کنار این واحددانش بنیان، کاری به روی زمین نمی ماند.

روتور جوئنت طرح بوزولوک

روتور جوئنت طرح بوزولوک موطن اصلی چک اسلواکی ورود و خروج از یک طرف  همزمان طراحی فوقالعاده سایزبندی از 1 اینچ تا دو اینچ نوع ابندی زغالی نوع کوپله چپ  راست و گاید و فلنج نوع سیال بخار

روتور جوئنت جانسون زغالی

روتور جوئنت طرح جانسون زغالی  آمریکا فنل بال cf زغالیدارای دو بال ابندی نسبت به سرایط کاری برای رولهایی که لنگ هستند مفید بوده و خود تنظیم میباشددارای استپ رود قوی در قسمت ابندی سیفون پایپ دارای ابندی نخ گرافیتی و پیچ تنظیمتا 25 بار بخار